Vaalirahoitus

Yleistä vaalirahoituksesta

Vaalirahoituksen keräämiseen ei tarvita erillistä rahankeräyslupaa, kun rahoitusta kerätään kuusi kuukautta ennen vaaleja ja kaksi viikkoa vaalien jälkeen syntyvien kulujen kattamiseen.

Yli 1500 euron lahjoituksen antaja on julkistettava. Ylärajaa lahjoitukselle ei ole. Myös ulkomaiset yksityishenkilöt voivat lahjoittaa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090273

Pekka Haaviston kampanja

Tukiyhdistys Suomi Finland 2018 ry vastaa kampanjan taloudesta. Hallituksen jäseninä ovat Olli Muurainen (pj), Antti Heikinheimo, Ville Niinistö (varapj), Helena Ranta ja Paula Vesala.

Vaalikampanjassa tarvitaan rahaa, vaikka emme usko rahan ratkaisevan vaaleja. Onnistuimme vuoden 2012 kampanjassa keräämään lähes 700 000 euroa keskimäärin 44 euron lahjoituksina. Nyt tavoitteena on kerätä ainakin puoli miljoonaa euroa pienistä puroista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme kerättyä varat, sen paremmin voimme kampanjan suunnitella.

Rahankeräys on juuri alkanut, ja kerromme miten se etenee.

Kiitos lahjoituksestasi!