Vaaliteemat

Presidentti, josta voit olla ylpeä

Seuraavat kuusi vuotta ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tärkeitä. EU:n yhteistyö tulee tiivistymään, Venäjän murroskausi jatkuu ja YK:lta odotetaan enemmän maailman sotien ja konfliktien rauhanomaisessa ratkaisemisessa.

Suomella on pitkä historia aktiivisena rauhanrakentajana. Tämän päivän ympäristömuutokset ja konfliktit vaarantavat myös omaa turvallisuuttamme. Ellemme toimi nyt, kriisit pahenevat. Presidentin johdolla Suomi ja suomalaiset voivat olla rakentamassa ja turvaamassa rauhaa sekä torjumassa ilmastonmuutosta.

Pekka Haaviston työura on kansainvälinen. Hän on käytännön rauhantyön tekijä. Tasavallan presidenttinä hän toimisi sellaisen Suomen puolesta, joka olisi turvallinen kaikille asukkailleen, mutta olisi mukana myös ratkaisemassa maailmanlaajuisia ongelmia.

Ennen kuin äänestät, laske kolmeen:

1. Rauha:

Mikään maailmassa ei toimi ilman rauhaa. Ilman rauhaa ei ole tasa-arvoa, ei ihmisoikeuksia eikä kehitystä. Yhä useammin sodan jalkoihin jäävät naiset ja lapset. Suomen pitää olla rauhan puolella. Meidän paikkamme on niiden maiden joukossa, jotka vaativat ydinaseiden täyskieltoa. Suurin osa maailman ihmisistä haluaisi asua kotonaan, mutta sota luo pakolaisuutta. Tehokkain apu on konfliktien ennaltaehkäisy ja rauhanvälitys. EU:n pitää edistää rauhaa myös omilla lähialueillaan. Presidentin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu sellainen ulkopolitiikka, joka säilyttää rauhan ja vakauden Suomessa ja maailmalla. Suomi voi olla rauhantekijänä kokoaan suurempi.

2. Ihmisoikeudet:

Köyhyys ja huono-osaisuus on Suomessa taas periytyvää. Näin ei pitäisi hyvinvointivaltiossa olla. Meidän tulisi rakentaa mahdollisuuksien tasa-arvoa.  Sukupuolten tasa-arvoon on Suomessa vielä matkaa. On aika lopettaa vihapuhe, syrjintä ja häirintä. Jokaisella on oikeus ilmaista itseään vapaasti ja pelkäämättä. Ihmisoikeudet eivät kuulu vain kaikille suomalaisille. Suomen on toimittava myös kansainvälisesti ihmisoikeuksien polkemista vastaan.

3. Ympäristö:

Tulevaisuutemme on täysin riippuvainen siitä, että pystymme ratkaisemaan isot ympäristöongelmat. Ympäristökysymyksistä on tullut keskeinen osa kansainvälistä politiikkaa. Presidentin tärkeä tehtävä on sitoa myös muita kansainvälisiä toimijoita ympäristöuhkien torjumiseen. Meidän sukupolvemme tehtävä on pysäyttää ilmastonmuutos, aavikoituminen ja maailman merien saastuminen. YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 antaa oikean suunnan – nyt on käärittävä hihat.