Valteman

En president du kan vara stolt över

De kommande sex åren är viktiga för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. EU kommer att samarbeta allt tätare, Ryssland är i ett brytningsskede och det finns höga förväntningar på FN som problemlösare av världens krig och konflikter med fredliga metoder.

Finland har en lång historia som aktiv fredsmäklare. Dagens miljöförändringar och konflikter är ett hot också mot vår egen säkerhet. Om vi inte agerar nu blir kriserna bara värre. Med presidenten i spetsen kan Finland och finländarna vara med i fredsbygget och i arbetet mot klimatförändringen.

Pekka Haavistos karriär är internationell och han är en man av konkret fredsarbete. Som republikens president skulle han fungera för ett sådant Finland som är tryggt för alla sina invånare men som är med och löser världsomfattande problem.

Räkna till tre innan du röstar

1. Fred:

Inget i världen fungerar utan fred. Utan fred finns ingen jämställdhet, inga mänskliga rättigheter och ingen utveckling. Allt oftare är det kvinnor och barn som får ta smällen i krigssituationer. Finland måste ta parti för fred. Vår plats är bland de länder som kräver ett totalförbud av kärnvapen. De flesta människor skulle vilja bo i sitt eget hem men krig föder flyktingskap. Den effektivaste hjälpen är förebyggande av konflikter och fredsmäkling. EU måste främja fred också i sina egna närområden. En av presidentens viktigaste uppgifter är en sådan utrikespolitik som bevarar fred och stabilitet i Finland och i världen. Finland må vara ett litet land men kan göra stordåd som fredsmäklare.

2. Mänskliga rättigheter:

Fattigdom och utsatthet i samhället går igen i arv i Finland. Så borde det inte vara i en välfärdsstat. Vi borde skapa lika möjligheter för alla. Vi har ännu en bit att gå gällande jämställdhet mellan könen. Det är dags att få ett slut på hatretorik, diskriminering och trakasserier. Var och en har rätt att uttrycka sig fritt och utan rädsla. Mänskliga rättigheter ska inte vara unnat bara finländare. Finland måste agera också internationellt mot kränkningar av mänskliga rättigheter. 

3. Miljön:

Vår framtid är fullständigt beroende av att vi klarar av att lösa de stora miljöproblemen. Miljöfrågor har blivit en central del av internationell politik. Presidenten har en viktig uppgift i att få också andra internationella aktörer att binda sig i arbetet mot klimathoten. Vår generations uppgift är att stoppa klimatförändringen, ökenspridningen och föroreningen av världens hav. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling stakar ut riktningen. Nu är det dags att kavla upp ärmarna.