Registerbeskrivning

Registerbeskrivning av – Pekka Haavisto presidentiksi 2018 – e-postlistan

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/pp §10):

 1. Registeransvarig
  Suomi Finland 2018 ry
 2. Registeransvarig person
  Riikka Kämppi
  riikka.kamppi@haavisto2018.fi
  tfn. +358 (0)40 5729733
 3. Registrets namn
  Pekka Haavisto presidentiksi 2018 -kannattajat
 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  Informationen i registret används för att hålla kontakt med dem som anmält sig till postlistan. Via nyhetsbrevet berättar vi om Pekka Haavistos presidentvalskampanj.
 5. Registrets datainnehåll
  Registret innehåller för- och eftetnamn, e-postadress och postnummer av dem som själva anslutit sig till e-postlistan. Personerna har också haft möjlighet att anmäla tilläggsuppgifter fritt.
 6. Regelmässiga uppgiftskällor
  Registrets information fås då personer själva ansluter sig till e-postlistan.
 7. Utlämning av uppgifter och kombinerande med andra register
  Registret lämnas inte ut och personliga uppfidter publiceras inte utan personens särskilda tillstånd.
 8. Översändnande av uppgifter utanför EU eller ESS
  Information i registret överlämnas inte till tredje part. Registerhållaren använder i sin verksamhet en utomstående serviceproducent vilket betyder att användarnas information förvaras på servrar också utanför EU eftersom det amerikanska systemet MailChimp används.
 9. Förvaring av registerinformation och skydd av registret
  Registret finns på en skyddad server, inget manuellt material. Endast föreningens medlemmar har rätt att använda registret.
 10. Korrigering av uppgifter
  Den som anslutit sig till postlistan kan när som helst be registerhållaren att ta bort hens information från registret eller be om korrigering av uppgifter.
 11. Granskningsrätt
  Personer har enligt § 26 i lagen om personuppgifter rätt att granska vilka som helst uppgifter som beror hen i personregistret. Detta kan man göra genom att ta kontakt med registerhållaren.

På webbsidan används kakor för att följa med användartrafik och för att förbättra användarens upplevelse. Läs mer om kakor på kommunikationsverkets webbsida.